o postaciach i twórczos´ci Edwarda Stachury, Wincentego Róz˙an´skiego, Ryszarda Milczewskiego-Brunona, Wojciecha Bellona, Jerzego Harasymowicza - a wokó? tego - "organizacja" zrzeszaja˛ca ?agodnych:)


twórczos´c´ przeróz˙na (zdje˛cia, poezja, proza) moich Przyjació?


klimatyczne miejsce (w którym zawsze znalez´c´ moz˙na POlka)