Andrzej Poniedzielski (Poznań, Teatr Nowy, 18 lutego 2002)